Checkin AS

«Checkin hadde behov for en animert reklamefilm som på en rask og enkel måte fikk frem vårt kjernebudskap.

Webarbeider AS ledet oss igjennom prosjektet med stødig hånd med et sluttresultat som vi er svært godt fornøyd med.»