Slik laget vi forklaringsvideo for Norske Kvinners Sanitetsforening

Noen ganger kan det være utfordrende å lage informative skriv eller videoer. Dette skyldes gjerne at temaet er for komplekst til å kunne forklares på en enkel måte. I andre tilfeller kan det være sensitiv informasjon som skal formidles. Med en animasjonsvideo kan man imidlertid forklare sensitive temaer på en måte som informerer, og ikke sjenerer.

Norske Kvinners Sanitetsforening hadde behov for å lage en forklarende video som kan benyttes i samtaler, nettbaserte samlinger og fysiske samlinger. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å informere om seksuell og reproduktiv helse og norske kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Videoen rettes primært mot innvandrerkvinner, og gir dem viktig informasjon om kvinnens anatomi, menstruasjon, prevensjon, graviditet, fødsel og omskjæring. Foreningen ønsket også å informere innvandrerkvinner om viktigheten av å ta celleprøve jevnlig.

Målet er å gi kvinnene nyttig informasjon, og å fortelle dem at det er mulig å få hjelp av norsk helsevesen ved behov.

Alle videoer levers med thumbnail, slik at videoen er informativ og innbydende, også når den ikke spiller.

Et viktig budskap vist med enkle animasjoner

Da vi laget den informative videoen for Norske Kvinners Sanitetsforening, var det viktig for oss å lage enkle og samtidig forklarende animasjoner. Animasjonene skulle ikke være for komplekse, men samtidig detaljerte nok til at informasjon ikke gikk tapt.

Vi fjernet derfor alle unødvendige detaljer, og passet på at videoen blir enkel å følge med på. Samtidig lagde vi mer detaljrike animasjoner av det fortellerstemmen prater om.

Siden vi skulle tale til ulike nasjonaliteter, kulturelle bakgrunner og trosretninger, sørget vi for eksempel for å kun vise en kvinnelig silhuett (ingen ansikt, klær eller lignende). Livmoren ble animert mer detaljert, og vi la i tillegg inn navn på ulike anatomiske deler – som eggstokker og livmorhals.

Dette gjør det enkelt for seerne å få læringsutbytte av videoen, enten de har mye eller lite forkunnskap. Vi brukte enkle animasjoner til å forklare det grunnleggende bak alt fra menstruasjon og skjedekrans, til omskjæring.

norske kvinners sanitetsforening
norske kvinners sanitetsforening

Effektfull animasjonsvideo som når ut til alle

Selv om animasjonsvideoen vi laget for Norske Kvinners Sanitetsforening er nokså enkel, har den samtidig effektfulle virkemidler. Det var blant annet viktig å få frem at man kan ha tillit til og få hjelp av norsk helsevesen på ting som kan føre til plager og smerter hos kvinner som for eksempel omskjæring.

Vi måtte sørge for å gjøre disse tilstandene tydelige, men samtidig gjøre det minst mulig grafisk. På den måten kan mottaker tolke og forstå budskapet, uavhengig av språkforståelse.

Informativ video med lenker

Det er naturligvis viktig at seeren får en konkret call to action - en mulighet til å konvertere, uansett om det er kommersielt eller ikke - og i dette tilfellet var det viktigste å la publikum vite hvor og hvordan man kan få hjelp.

Derfor la vi til foreningens logo og kontaktinformasjon, samt hvor man kan nå fastlegen sin, og hvilke offentlige nettsider man kan besøke for å få mer informasjon.

norske kvinners sanitetsforening

Trenger du en informativ animasjonsvideo?

Kompliserte og sensitive temaer kan være vanskelige å formidle med kun tekst eller bilder. Med animasjonsvideo kan du enkelt nå ut til et større publikum på en mer oversiktlig måte.

 

Ta kontakt med Webarbeider i dag, og få hjelp med din neste informasjonsvideo.
Vi har kunnskapen og redskapene som trengs!

Ønsker du å ta en samtale med oss?

Vi ønsker å prate med deg!
Trykk på knappen for å booke et kort webmøte.